Іван Шрам і Яким Сомко - носії ідей державності України" (за романом П. Куліша «Чорна рада»)

.
Збільшити або зменшити шрифт тексту :
«Чорна рада» Пантелеймона Куліша — це перший історичний роман в українській літературі. І вже цей факт виділяє твір з-по­між інших, але не тільки це робить його особливим. Відомо, що довгий час «Чорна рада» та ім’я її автора були забороненими, мало хто знав про існування цього чудового твору. І однією з причин цього, на мою думку, було те, що Пантелеймон Куліш, звернувшись до минулого нашої країни, говорить про речі, які в радянські часи вважалися крамольними, а погляд на історію України у письмен­ника діаметрально протилежний радянській доктрині.

Автор торкається найбільш трагічного періоду в історії нашої держави — часів розбрату та занепаду, Руїни, як їх назвали з легкої руки Куліша. Це був час після Переяславської ради і смерті Хмель­ницького, коли розпочалася кривава боротьба за владу і мало хто пам’ятав про інтереси рідної землі.

Але були все ж таки люди, котрі небайдуже ставилися до долі свого народу і своєї країни. У «Чорній раді» такими людьми зма­льовує П. Куліш полковника і священика Шрама та наказного геть­мана Якима Сомка. Саме ці герої втілюють усі авторські ідеали, моральні переконання та уявлення про майбутній суспільний та політичний устрій країни. Відомо, що це не вигадані образи: Яким Сомко існував насправді, а прототипом Шрама був полковник Пр- пович, ім’я якого згадується в козацьких літописах. Цих двох лю­дей об’єднувало прагнення зробити Україну незалежною, щасли­вою державою, звільнити від загарбників усіх національностей. Звичайно, ці герої втілюють авторську ідею, його погляди на мину­ле і майбутнє України. Ідеалом Шрама і Сомка була автономна республіка у союзі з Москвою. Я гадаю, що саме таким бачив Ку­ліш вихід із тієї ситуації, що склалася після Переяславської ради. Письменник багато уваги приділяє діалогам героїв, у яких вони детально обговорюють майбутній суспільний устрій країни. 

Сомко і Шрам мріють про порядок, примирення всіх верств населення, щоб Україна була згуртованою та міцною, не потрапила в нове по­неволення. Наказний гетьман мріє всім суспільним групам нада­ти свої привілеї: «Нехай у мене всяке, нехай і міщанин, і посполи­тий, і козак стоїть за своє право; тоді буде на Вкраїні і правда, і сила». Про необхідність згуртування постійно говорить і полков­ник Шрам. І дійсно, саме цього й не вистачало українцям, на жаль, сильнішою виявилась інша тенденція — триматися за своє майно і суспільне положення, вболівати лише за свої інтереси.

Я думаю, що саме це і стало причиною занепаду, поневолення та покріпачення України. Ще з давніх часів відомо, що важче скорити і зламати тих, хто тримається купи, хто думає не про свої дріб’язко­ві інтереси, а про загальну справу.Отож, ще раз треба прислухатися до мудрих слів Куліша, які вклав він в уста своїх героїв — Якима Сомка та полковника Шрама.

Схожі публікації:

 
ПІДВАЛ САЙТУ